• Gratis levering til shop
  • Vi sender HVER tirsdag
  • Dankort + VISA/Dankort
  • MobilePay

Blommebladhveps

Beskrivelse og livscyklus

Blommebladhvepsen går på vingerne i det tidlige forår samtidig med, at blommetræerne blomstrer. På nyligt udsprungne - eller endnu ikke helt udsprungne blomster, lægger hunnen sit æg.  Ægget lægges ofte på undersiden af bægerbladene og her ses senere en mørk plet, der hvor ægget ligger i bladkødet. 

Efter 1-2 uger klækker larven af ægget og gnaver sig ind i den nyligt dannede blomme i blomsterbunden. Efter nogen tid gnaver den sig ind i stenen og æder denne (se foto).

De små sorte kornede ekskrementer skubbes ud gennem et hul i siden på frugten. Ofte kravler larven videre og gnaver sig ind i nye frugter og æder dem (se foto). På denne måde kan rigtig mange frugter ødelægges. Ofte er det specielle blommesorter der foretrækkes af blommebladhvepsen, så alle træer behøver ikke at være lige meget angrebet, hvis man har forskellige sorter i haven.

Flækker man en blomme med tydeligt hul, ses larven ofte (foto). Den er hvidligt gennemsigtig med sort hoved og adskiller sig f.eks. fra blommeviklerens larve ved at have 3 par tydelige ben. Desuden har den 7 par mindre tydelige gangvorter.

Når larven er 4-5 uger gammel har den nået det sidste larvestadie og er klar til at overvintre. De udhulede frugter falder til jorden og larven kravler ud og graver sig ca. 10 cm. ned i jorden. Hér spinder den en beskyttende kokon og overvintrer. Næste forår forpupper den sig i jorden og kort efter klækker en nye generation af voksne bladhvepse samtidig med, at blommetræerne blomstrer.

Larver af blommebladhvepse kan ikke bekæmpes med Larvex (Bacillus thuringiensis), da de ikke er i familie med sommerfuglelarver.

Indgangshul (t.h.) og hul med ekskrementer

Larve af blommebladhvepsen fra flækket frugt

Larve igang med at bore sig ind i ny frugt